FireHelper - Phần Mềm

Menu

Resolve - Chương trình tính toán


Thông Tin
Đây là chương trình tính toán và cân bằng phương trình hóa học. Hiện tại chương trình còn thô sơ nên chúng tôi đang cố gắng phát triển để chương trình trở nên có ích hơn cho mọi người.

Chức năng chính
- Tìm ước, bội và số nguyên tố
- Giải phương trình bậc hai
- Giải phương trình bậc ba
- Cân bằng Phương trình hóa học

Thiết bị khuyến nghị
Windows 10 (x32/x64 bit)
Windows 11 (x64 bit)

Các phiên bản của phần mềm
1.0.0 (20/1/2022)Hỗ trợ đến ngày 28/1/2022
Beta (17/1/2022)Hỗ trợ đến ngày 20/1/2022
Alpha (10/01/2022)Hỗ trợ đến ngày 17/01/2022

Nếu có thông tin thắc mắc vui lòng truy cập vào FireHelper Support.