FireHelper - Phần Mềm

Menu

Catch Me If You Can

Game này đã ngừng hỗ trợ từ ngày 20/07/2021


Thông Tin
Đây là một game hứng táo nhẹ nhàng, giải trí với phiên bản offline dành cho trẻ em và người lớn sau một ngày làm việc vất vả.

Thiết bị khuyến nghị
Windows 10 (x32/x64 bit)
Windows 11 (x64 bit)
Mac OS (Không hỗ trợ)

Các phiên bản của Game
Official Version (07/07/2021): Ngừng hỗ trợ ngày 20/07/2021
Beta version (05/07/2021): Ngừng hỗ trợ ngày 15/07/2021

Nếu có thông tin thắc mắc vui lòng truy cập vào FireHelper Support.