About Us

What is FireHelper?


FireHelper là của chung. Đừng biến nó trở thành thứ của riêng mình!

FireHelper là một nhóm mà bất cứ ai, ở mọi độ tuổi đều có thể tham gia. Là một nhóm mà các thành viên đều có thể chia sẻ những sản phẩm mà họ đã làm được như: Phần Mềm, Tool, Website, ...

Vui lòng hiểu rằng việc lạm dụng và phát tán phần mềm độc hại vì lợi ích cá nhân của bạn bị pháp luật nghiêm cấm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà chương trình phần mềm của chúng tôi có thể gây ra cho máy tính của bạn.

Lịch sử về FireHelper


Lịch sử dạy chúng ta đó là không có gì được học từ nó

(Chưa có gì ở đây, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm nhất có thể)

Điểm nổi bật của FireHelper trong những năm qua

  • 2020 - FireHelper thành lập
  • 2021 - FireHelper đã không ngừng cải thiện Website và hỗ trợ nhiều người
  • 2022 - Chưa có gì xảy ra và cũng có thể sẽ có những điều đặc biệt thú vị xảy ra với chúng tôi cho đến khi năm 2021 kết thúc